Iziqinisekiso

Iziqinisekiso zeWanyu

Siyakwazi ukubonelela ngeendleko ngaphandle kokuhlangabezana neemfuno zakho. Eyona mizamo ilungileyo iya kwenziwa ukukunikezela ngeyona nkonzo kunye nezisombululo. Nabani na ojonga ishishini kunye nezisombululo, nceda uthethe nathi ngokusithumela ii-imeyile okanye unxibelelane nathi kwangoko.